گزارش تصویری جلسه چهارم داوری مسابقه طراحی المان و محوطه میدان شهید بهشتی با بررسی 10 شاخص ارزیابی برای 17 اثر منتخب در این مرحله

گزارش تصویری جلسه چهارم داوری مسابقه طراحی المان و محوطه میدان شهید بهشتی با بررسی 10 شاخص ارزیابی برای 17 اثر منتخب در این مرحلهآدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.