پیام محمد حسن امامی رئیس منطقه آسیای بنیاد جهانی انرژی و رئیس انجمن مدیریت سبز ایران به مناسبت 9 بهمن، سالروز انتخاب یزد به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی شهرهای پایدار جهان

پیام محمد حسن امامی رئیس منطقه آسیای بنیاد جهانی انرژی و رئیس انجمن مدیریت سبز ایران به مناسبت 9 بهمن، سالروز انتخاب یزد به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی شهرهای پایدار جهانپیام محمد حسن امامی رئیس منطقه آسیای بنیاد جهانی انرژی و رئیس انجمن مدیریت سبز ایران به مناسبت 9 بهمن

سالروز انتخاب یزد به عنوان پایتخت تاریخی و فرهنگی شهرهای پایدار جهان

 
آدرس کوتاه :
رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.