پایان مرمت و روکش آسفالت کوچه 17 شهریور

پایان مرمت و روکش آسفالت کوچه 17 شهریور

آقای مهندس زکی زاده مسئول اداره فنی عمرانی شهرداری منطقه دو اظهار داشت از ابتدای سال جاری روکش آسفالت معابر اصلی سطح منطقه در دستور کار منطقه قرار دارد. و اخیراٌ با مرمت و روکش آسفالت کوچه 17 شهریور معروف به کوچه ی حسینیه سلسبیل حد فاصل بلوار عاصی زادهو خیابان چمران که آسفالت فرسوده آن موجب نارضایتی ساکنین محل شده بود مشکل محل مرتفع گردیده است . عملیات عمرانی فوق به طول 980متر و عرض متوسط 10 متر و با اعتباری بالغ بر 1،960،000،000 ریال انجام گردیده و در حال حاضر مرمت و آسفالت معابر فرعی آن نیز انجام گردیده است.