عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو با دیوار پیش ساخته

عملیات حصارکشی در سطح منطقه دو با دیوار پیش ساخته

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی حصار کشی زمین های فاقد حصار در حال انجام است. بر این اساس طی هفته گذشته یک قطعه زمین فاقد حصار در بلوار مدرس خیابان دانش جنب دادگستری حصارکشی گردید.

از مزیت های دیوار پیش ساخته جلوگیری از تخلیه غیر مجاز نخاله های ساختمانی ، جلوگیری از بروز آلودگی های زیست محیطی و مشکلات بهداشتی و نهایتاً امکان طراحی و رنگ آمیزی زیباسازی منظر شهری در جهت رفاه حال شهروندان و جلب رضایت مندی آنان می باشد.