شروع عملیات ترمیم و بازسازی سنگ جدول خیابان مسکن وشهرسازی

شروع عملیات ترمیم و بازسازی سنگ جدول خیابان مسکن وشهرسازی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی ترمیم و بازسازی سنگ جدول خیابان مسکن و شهرسازی از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 960/000/000 ریال انجام شد.

 محمد زارع کارشناس اداره فنی و عمرانی منطقه دو شهرداری یزد ضمن اعلام این خبر به واحد روابط عمومی اظهار داشت ترمیم و بازسازی سنگ جدول خیابان مذکور  در دست اقدام است که تا پایان ماه جاری به اتمام خواهد رسید.

خاطر نشان می سازد عملیات مذکورشامل ترمیم و بازسازی سنگ جدول در دو طرف به طول1600 متر و با هدف زیبا سازی منظر شهری بوده است