سـنگ جـدول های سـالمی که وجـود آنها زیبایی شهر را دو چندان می کند

سـنگ جـدول های سـالمی که وجـود آنها زیبایی شهر را دو چندان می کند

عملیات جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت فاز یک بلوار علامه جعفری در حال انجام است.

کشفی مدیر منطقه 2  در این راستا افزود : معابر شهری به عنوان بخشی از زیرساخت‌های اصلی و پایه ای شهر نقش حائز اهمیتی در ارائه خدمات به شهروندان با تسهیل و تسریع تردد، کاهش و انتقال بار ترافیک ایفا میکنند؛ از این رو یکی از اقدامات و وظایف عمرانی مهمی که در این زمینه بر عهده شهرداری ها گذاشته شده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2: امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه در این زمینه خاطر نشان ساخت : عملیات زیرسازی و جدولگذاری در فاز یک بلوار علامه جعفری شروع و تا نیمه سال جاری مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.ضمناً عملیات مذکور به مبلغ 16 میلیارد ریال هزینه گردیده است

شایان ذکر است فاز دو بلوار مذکور تا پایان سال جاری در صورت تأمین اعتبار لازم ، و به مبلغ 25 میلیارد ریال آسفالت و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .