سـاخت و سـازهایی که کالبد شهر را ناپایدار می سازد، بدون اغـماض تخریب می شود

سـاخت و سـازهایی که کالبد شهر را ناپایدار می سازد، بدون اغـماض تخریب می شود

جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله مهم ترین اولویت های مدیران شهرداری است که با جدیت تمام پیگیری لازم  در جهت جلوگیری از این معضل انجام گرفته و در آینده هم با قاطعیت بیشتری با همکاری دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.

کشفی مدیر منطقه 2 شهرداری ضمن بیان این مطلب افزود بناهای غیر مجاز در سطح شهربدون هیچ اغماضی تخریب می شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه قسمتی از 2 واحد تجاری واقع در بلوار سنتو که به گذر تعرض کرده بود تخریب گردید

وی خاطر نشان کرد نیروهای اجراییات منطقه دو با نظارت و بازدید از سطح شهر از ساخت هرگونه بنای غیرمجاز جلوگیری خواهند نمود و در راستای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تعدادی از بناهایی که بصورت غیرمجاز در سطح شهر احداث شده بود شناسایی و در شهرداری   نسبت به تشکیل پرونده و ارجاع آن به کمیسیون ماده صد اقدام می شود.

سلمانی در پایان یاد آور گردید در راستای جلوگیری از ساخت وساز غیرمجاز در سطح شهر به شهروندان توصیه نمود: به هیچ وجه به افراد سودجو و دلال اعتماد نکنند چرا که قطعا با تمام توان با ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد قاطع  بعمل آمده و نظیر این بناها حکم تخریب آن اجرا خواهد شد.