زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته

زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته


زیبا سازی پیکره شهر با دیوارهای پیش ساخته

تعداد زیادی از زمین های افتاده در سطح منطقه دو شهرداری حصار کشی گردید.  

امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه ضمن اعلام این خبر افزود با عنایت به تأکید ویژه شهردار محترم یزد و پیگیری های مدیر منطقه ، حصارکشی قطعات خالی در راستای حفظ و صیانت از منظره و نمای شهری و جلوگیری از مخدوش شدن چهره شهر با هدف زیباسازی سطح منطقه انجام می شود.   

   وی افزود: زمین‌های رها شده در محدوده شهر یکی از معضلاتی بوده که بارها مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته است به علت این که قطعات خالی محلی برای ریختن زباله و نخاله شده بود، با اجرای ماده۱۱۰قانون شهرداریها این معضل بر طرف شد.

وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این حرکت سیما و منظر شهری در معابر اصلی شهر اصلاح گردیده و آماده اجرای فعالیتهای عمرانی شهرداری خواهد گردید.

شایان ذکر است با اعتباری بالغ بر 2میلیارد و پانصد میلیون ریال عملیات حصار کشی در سطح منطقه دو انجام گردیده است.