دیـدار صمیمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با کــارکنان منطقه 2

دیـدار صمیمانه معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی با کــارکنان منطقه 2

در جلسه ای با حضور مهندس فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی مشکلات و دغدغه های معیشتی و اداری کارکنان منطقه 2 مطرح و توضیحات معاونت برنامه ریزی در این زمینه انجام گردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از عباس ادهمی مدیر امور اداری با توجه به حضور معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی در روز عصای سفید و تجلیل از همکاران روشن دل ،       جلسه ای با حضور مسئولین واحدهای مختلف شهرداری منطقه 2 در دفتر مدیر منطقه تشکیل گردید.

مهندس کشفی ضمن خوشامد گویی اصلی ترین سرمایه هر سازمان را نیروی انسانی کارآمد دانست و از مهندس فعالی و همکارانشان که در جهت رفاه کارکنان قدم مثبت برداشتند تشکر کرد و خاطر نشان کر د نهایت تلاش در جهت رفاه کارکنان زحمتکش شهرداری در واحدهای مختلف آرزوی ماست.

در ادامه مهندس فعالی معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی ضمن تشکر از تلاشهای خالصانه همکاران، منطقه 2 را نماد بارزی از منطقه محوری و تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع و بستری مناسب در بها دادن به همکاران جوان و پرتلاش در قبول مسئولیت های مختلف شهرداری دانست و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.