تـقویت روحـیه بـسیجی درخـدمت صـادقانه به شهروندان

تـقویت روحـیه بـسیجی درخـدمت صـادقانه به شهروندان

همزمان با هفته بسیج و گرامیداشت چهلمین سالگرد تبلور شجره طیبه فرمان تاریخ امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل بسیج و تداوم تحقق شعار ارتش 20 میلیونی و گرامیداشت هفته بسیج بر تقویت و ارتقای روحیه بسیجی و اینکه هر جا روحیه بسیجی بوده ،تقویت شده، اهداف و برنامه ها بهتر پیش رفته و تحقق یافته است گردهمایی فرهنگی ـ بصیرتی حلقه های صالحین بسیج ادارات  برگزار گردید.

دکتر عزیزی شهردار محترم یزد ضمن خیر مقدم به حاضرین افزود بسیج بر پایه قیام برای خدا و استقامت در راه خداست و این باعث شده است که بسیج و بسیجی در عرصه های مختلف، به موقع تشخیص بدهد و تصمیم بگیرد و به موقع حضور یابد و عمل کند. تشخیص و تصمیم به موقع از تدین و تعهد و بصیرت و شناخت دقیق حاصل می شود و حضور و عمل به موقع از روحیه جهادی گرفته می شود.

وی افزود :همه همکاران روحیه بسیجی را در جهت خدمت به مردم و مدیریت جهادی بکار ببرند.

در ادامه ضمن تقدیر از تلاش های پایگاه شهید عاقلی نژاد شهرداری منطقه2 از آزاده جانباز        سید حسین سالاری نویسنده کتاب "سالار تکریت" تقدیر بعمل آمد.