تحـقق احداث مسیر سنـتو در منطقه حـسن آباد در آینده نزدیک

تحـقق احداث مسیر سنـتو در منطقه حـسن آباد در آینده نزدیک

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو جلسه ای با حضور معتمدین محله حسن آباد و مدیر منطقه و مسئولین واحدهای مختلف شهرداری منطقه دو در مسجد حضرت مهدی حسن آباد برگزار گردید.

در این نشست صمیمی که سه ساعت به طول انجامید معتمدین محله حسن آباد ، اعضای پایگاههای بسیج منطقه ، اعضای هیئت امنای هیئت های مذهبی و تنی چند از مسئولین نظرات خود را پیرامون مشکلات این منطقه عنوان نمودند و خواستار رسیدگی بیشتر به این محله شدند.

مهندس کشفی مدیر منطقه دو ضمن تشکر از مسئولین برگزارکننده این جلسه عنوان نمود با توجه به الحاق محله حسن آباد به شهر یزد ، شهرداری منطقه با تمام توان و برنامه ریزی قبلی نسبت به رفع مشکلات شهری و آسفالت معابر و نیز ایجاد پارک بزرگ حسن آباد در سالهای قبل اقدامات موثری را داشته است که کما فی السابق ادامه خواهد یافت.

نتیجه کلی این جلسه درخواست اهالی محله مبنی بر طراحی و احداث مسیر جاده سنتو بود که مدیر منطقه قول مساعد جهت پیگیری ویژه این موضوع را اعلام نمود.