بـرچسب های زمـختی که قـانون را اجـرایی می کند

بـرچسب های زمـختی که قـانون را اجـرایی می کند

شمارش معکوس برای پلمپ کردن ساختمانهای نا ایمن و خارج از ضوابط شهرداری و ساختمان هایی که بدهی های خود را به شهرداری پرداخت نکردند و درکاربریهای غیر مجاز در سطح شهرفعالیت دارند کلید خورد .

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری بر حفظ هویت شهر تأکید کرد و یاد آور گردید ایمن سازی ساخت و سازهای نا ایمن اولویت کار منطقه 2 شهرداری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه     یاد آور گردید عملیات پلمپ ساخت و سازهای غیر مجاز در سطح منطقه دو آغاز گردیده و ادامه دارد.

وی ادامه داد شهرداری منطقه دو با جدیت نسبت به ساخت و ساز غیر مجاز اقدام خواهد نمود و در راستای حفظ جان و مال شهروندان از هیچ اقدامی کوتاهی نخواهد داشت.