بـرخورد ضـربتی منطقه 2 در استفاده غیر مجاز از مـعابر عمومی

بـرخورد ضـربتی منطقه 2 در استفاده غیر مجاز از مـعابر عمومی

برخورد های قاطعانه شهرداری در خصوص تجاوز به حریم معابر عمومی راه حلی برای عدم تصرف  و تجاوز به گذرها خواهد بود.  

کشفی مدیر منطقه 2 در این راستا افزود با عوامل استفاده غیر مجاز از معابر عمومی و بوجود آورنده وضعیت نامناسب کوچه ها ،  برخورد قانونی می شود.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2 ،محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در این زمینه یاد آور گردید با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع و قانونی با عوامل ایجاد کننده تصرف غیر مجاز در کوچه ها گفت امروزه تصرف گذر و ایجاد سکو به یکی از مشکلات و معضلات شهری تبدیل شده و برخی از افراد با استفاده نامتعارف و غیرمجاز از معابر عمومی و اشغال فضاها مانع از تحقق و صیانت حقوق شهروندی می‌شوند

وی افزود: با تأکید بر ضرورت پاکسازی و جمع آوری سکو ها و وضعیت نامناسب کوچه ها در سطح منطقه،مخصوصا محلات قدیمی با توجه به ضرورت ساماندهی سیمای شهری، از هرگونه استفاده غیر قانونی از معابرعمومی جلوگیری بعمل می آید.