بـازدید مـدیر مـنطقه 2 از بـلوار سنـتو

بـازدید مـدیر مـنطقه 2 از بـلوار سنـتو

در طی جلسه هماهنگی ارگانها و نهادهای دولتی در دفتر کار مدیر منطقه 2 ،بلوار امام حسن مجتبی و سنتو در اولویت پروژه های عمرانی منطقه 2 قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در بازدیدی که به همین منظور توسط مهندس کشفی مدیر منطقه و کارشناسان منطقه انجام شد، محسن دهقان رئیس اداره املاک منطقه ضمن بیان توضیحاتی درخصوص ادامه روند آزاد سازی املاک در مسیر اظهار امیدواری کرد با عنایت به تعامل صورت گرفته بین بخشی بتوانیم در آینده ای نزدیک هم اراضی دولتی واقع در طرح و نیز املاک شخصی موجود در آن را آزاد سازی نمائیم .

شایان ذکر است بلوار امام حسن مجتبی با عرض30 متر و طول1850 متر به بلوار علامه جعفری منتهی خواهد شد که یکی از معضلات ترافیکی این ناحیه از شهر را که درخواست اهالی محدوده حسن آباد و بلوار های مجاور آن است مرتفع می گردد.