اصلاح هندسی معابر اطراف میدان سنگچین در آستانه تکمیل

اصلاح هندسی معابر اطراف میدان سنگچین در آستانه تکمیل


اصلاح هندسی معابر اطراف میدان سنگچین در آستانه تکمیل

اصلاح هندسی و اجرای رفوژ میانی معابر سطح منطقه 2 با هدف روان سازی جریان ترافیک و کاهش آمار تصادفات در حال اجراست.

  کشفی مدیر منطقه دو شهرداری ضمن بازدید از میدان سنگچین و معابر اطراف آن واقع در بلوار شهیدان دشتی (آخرین نقطه محدوده شهری )یاد آور گردید: به منظور ارتقای ایمن سازی معابر و کاهش ترافیک و سهولت تردد وسایل نقلیه و شهروندان، اداره فنی عمرانی منطقه اقدام به اجرای طرح اصلاح هندسی در معابر اطراف میدان سنگچین نموده است .

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه افزود:  با اصلاح هندسی در معابر شهری،مشکلات ترافیکی رفع و موجبات تردد روان خودروها و تامین ایمنی شهروندان فراهم شود.

وی افزود :اجرای اصلاح هندسی در نقاط حادثه‌خیز و پرخطر از جمله راهکارهای ارائه شده جهت تحقق اهداف مدیریت ترافیک به ‌شمار می‌رود  

  شایان ذکر است اصلاح هندسی معابر اطراف میدان سنگچین با هزینه ای بالغ بر 1 میلیارد و پانصد میلیون ریال مورد هزینه گردیده است.