اهرم های قانونی جهت برخورد با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز

اهرم های قانونی جهت برخورد با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز


اهرم های قانونی جهت برخورد با متخلفین ساخت و ساز غیر مجاز

ساخت و ساز غیر مجاز در سطح منطقه یعنی استقبال از پیامدهای ناگوار ناامنی شدید در سطح شهر كه   می تواند معضل بسیار بزرگی باشد

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه  عنوان کرد
اگر مانع ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح شهر نشویم ، با چالش جدی  در آینده مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه با مالکین ساخت وسازهای غیرمجاز برخلاف مفاد پروانه که اقدام به ساخت و ساز نموده اند،  برخورد می شود، گفت: پلمپ ساخت و سازهاي غيرمجازدر سطح منطقه ازجمله بلوار امام جعفر صادق ، و بلوار خاتم  اقدام مهمی  بوده که در سطح منطقه دو انجام گرفته است .

مزیدی خاطر نشان ساخت: هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز تجلی رفتار پایمال شدن حقوق شهروندی به مردم است  و  با تمام توان تلاش می شود جلوی اینگونه ساخت و سازها در هر حوزه ای از همان ابتدا و قبل از شروع کار، گرفته شود.

شایان ذکر است  با توجه به صدور احکام قضایی مبنی بر پلمپ ساخت و ساز های غیر مجاز و دارای شاکی خصوصی ، چندین مورد ساخت و ساز در سطح منطقه پلمپ گردید .