اجرای عملیات لوله گذاری و طرح ضربتی دفع آبهای سطحی از معابر منطقه2

اجرای عملیات لوله گذاری و طرح ضربتی دفع آبهای سطحی از معابر منطقه2


اجرای عملیات لوله گذاری و طرح ضربتی دفع آبهای سطحی از معابر منطقه2

آبگرفتگی معابر یکی از مهم ترین مشکلات برخی از خیابانها در هنگام بارش باران است که اجرای هدایت آبهای سطحی در راستای جلوگیری از آب گرفتگی معابر بسیار حائز اهمیت است.

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری افزود : اجرای عملیات لوله گذاری برای هدایت و دفع آبهای سطحی بر اساس نیاز سنجی و بررسی های صورت گرفته در نقاط بحرانی سطح منطقه یکی از مهمترین اهدافی است که مجموعه مدیریت شهری به دنبال آن است تا مشکلات عمده آبگرفتگی های سطحی در هنگام بارندگی و تامین آسایش و رفاه شهروندان را در  پی داشته باشد. 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو ، امید دهقانی زاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه از اجرای عملیات  لوله گذاری و هدایت آبهای سطحی خیابان شهدای حسن آباد خبرداد و گفت : با هدایت آبهای سطحی در این مسیر مشکل آب گرفتگی تا حد زیادی کاهش می یابد.

وی ادامه داد: لوله گذاری و دفع آب های سطحی از جمله برنامه هایی است که با هدف ایجاد جلوگیری از ناملایمات بصری شهری ، کاهش خطرات احتمالی در دستور کار اداره عمران منطقه قرار گرفته است وهدف از اجرای این پروژه جمع آوری،هدایت و دفع آبهای سطحی، حفظ بهداشت محیط زیست ، رفاه و آسایش شهروندان و توسعه زیرساختهای شهری است.

شایان ذکر است عملیات لوله گذاری خیابان شهدای حسن آباد با اعتباری بالغ بر 600 میلیون ریال در حال انجام می باشد