گودهایی که باعث نا امنی شهر می شوند

گودهایی که باعث نا امنی شهر می شوند

شهرداری منطقه دو  به منظور حفظ سلامت و امنیت شهروندان پس از طی مراحل قانونی اقدام به رفع خطر پرکردن گود غیر مجاز با رعایت مسائل ایمنی کرد.

کشفی مدیر منطقه 2 در این راستا افزود یکی از وظایف شهرداری‌ها طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری‌ها رفع خطر از بناهای فرسوده و دیوارهای شکسته  و پر کردن گودهای غیر مجاز می باشد که به‌طور کل رفع خطراتی است که سلامت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد.

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری منطقه دو محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه افزود: گودبرداری اولین مرحله در احداث ساختمان می باشد که بیشترین آسیب های جانی و مالی در همین مراحل  به جهت عدم رعایت اصول ایمنی و عدم اخذ پروانه ساختمانی رخ می دهد. 

وی خاطر نشان ساخت چندین مورد رفع خطر  در سطح منطقه دو بدلیل گودبرداری غیر مجاز ، با اجرای شروع خاکریزی در مکان مورد نظر ، پس از نصب بنر اخطاریه با پیگیری و نظارت شهرداری منطقه دو انجام شد.