گـستردگی پـلمپ در سـطح مـنطقه2 قـلب سـاخت و سازهای غـیر مـجاز را بـه لـرزه درآورد

گـستردگی پـلمپ در سـطح مـنطقه2 قـلب سـاخت و سازهای غـیر مـجاز را بـه لـرزه درآورد

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو، 2 واحد ساختمان تجاری ومسکونی واقع در خیابان بنافتی زاده با هدف جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز پلمپ شد.

مهندس کشفی در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت اظهار داشت یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که شهرداری‌ها با آن مواجه هستند ساخت‌وساز غیرمجاز است طبق قانون ،شهرداری‌ها موظف‌اند از احداث بناهای غیرمجاز در سطح شهر جلوگیری کنند.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات ابراز داشت: به علت توجه نکردن  به اخطارهای شهرداری و به استناد مدارک موجود و طرح آن در مراجع قضایی، حکم تعطیلی کار و پلمپ 2 واحد تجاری و مسکونی واقع در خیابان بنافتی زاده  اقدام کرد.

  شایان ذکر است احداث بناهای غیرمجازهم شهرداری و شهروندان را دچار مشکل می‌کند و امیدواریم مالکانی که قصد احداث بنا رادارند با رعایت کامل قوانین و عدم‌تغییر در نقشه اقدام به ساخت‌وساز کنند.