کــوچ زود هـنگام نـازیبایی از سـیمای محله حسن آباد

کــوچ زود هـنگام نـازیبایی از سـیمای محله حسن آباد

طرح پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه نخاله و مواد زائد اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه پاکسازی وزیبا سازی چهره شهری را مهم ارزیابی کرد و افزود: این مهم از اولویت هایی است که به شکل مستمر در دستور کار اداره اجرائیات منطقه قرار دارد.

محمد سلمانی افزود:  آلودگی محیط شهری، عدم زیبایی چهره شهر و سد معبر را از نتایج کم توجهی به عدم تخلیه نخاله های ساختمانی توسط بعضی از شهروندان عنوان کرد و افزود: در سیستم اجرائیات شهرداری منطقه 2 از نخاله های ساختمانی عکسبرداری شده و به عاملان آن اخطار داده می شود که در صورت برطرف نکردن تخلف علاوه بر جمع آوری باید به ازای هر مترمکعب تخلف جرایمی را پرداخت نمایند.

  وی در پایان تصریح کرد: در صورت تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد گردید .

خاطر نشان می گردد عملیات پاکسازی در این طرح به صورت ضربتی در خیابان فروردین، خیابان خرمشهر، میدان نماز، شهرک امام رضا آغاز شده و طی اجرای این عملیات کلیه خاک و نخاله های ساختمانی و غیر ساختمانی از سطح منطقه جمع آوری می شود و به مالکان ساختمانهایی که اقدام به ساخت و ساز در معابر اصلی می نمایند تذکرات لازم در خصوص جمع آوری کامل نخاله های ساختمانی داده شده است