چـرخ روان تـرافیک در ورودی مـحمد آباد بـا ایده ای هـوشمندانه

چـرخ روان تـرافیک در ورودی مـحمد آباد بـا ایده ای هـوشمندانه

اجرائی شدن عملیات اصلاح ترافیکی ورودی روستای محمد آباد یزد مجدداً مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری و به نقل از امید دهقانی زاده رئیس واحد  فنی عمرانی منطقه، جلسه پیگیری ورودی روستای محمد آباد با حضور مهندس برزگر بخشدار مرکزی یزد و هیئت همراه و نیز دکتر دهقان مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری در دفتر کار مدیر منطقه تشکیل گردید.

در این جلسه آخرین طرح اصلاح شده و روند پیگیری های قبلی مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید و مقرر شد در اولین فرصت و در جهت اجرای بهینه عملیات عمرانی ورودی مذکور که از مطالبات چندین ساله اهالی می باشد و در کیفیت ترافیکی ورودی جنوبی یزد تأثیر گذار خواهد بود اقدامات جدی و عملیاتی انجام گردد.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به حضار و تشکر از تلاشها و جدیت اعضای حاضر درخصوص اجرایی نمودن طرح های اجرائی قبلی انجام نشده خاطر نشان ساخت تعامل بین بخشی ادارات و نهادها در فرایند انجام یک پروژه عمرانی مهم ، رضایت مندی همشهریان را به دنبال خواهد داشت.

شایان ذکر است طرح ترافیکی ورودی محمد آباد با همکاری دستگاههای ذیربط پس از گذشت چندین سال وقفه در ماههای اخیر به جریان افتاده است.