پیگیری مشکلات محله اکبر آباد

پیگیری مشکلات محله اکبر آباد


پیگیری مشکلات محله اکبر آباد

بازدید شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر از محله اکبر آباد