پیاده رو های استاندارد گامی به سوی ساختار نوین شهری

پیاده رو های استاندارد گامی به سوی ساختار نوین شهری

از آنجا که پیاده روهای شهر می تواند نقشی اساسی در ارتقای سلامت و تسهیل عبور و مرور شهروندان ایفا نماید منطقه دو شهرداری تاکید فراوانی بر افزایش سطح نوسازی معابر عمومی شهر دارد و با برنامه‌ریزی انجام شده عملیات پیاده رو سازی حد فاصل شهدای محراب آغاز شده است که این پروژه تا پایان ماه جاری تکمیل و آماده بهره‌برداری می‌شود.

 کشفی مدیر منطقه 2 در این راستا گفت عملیات عمرانی پیاده رو ها در حال انجام است.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2، امید دهقانیزاده رئیس فنی عمرانی منطقه یاد آور گردید عملیات کفپوش گذاری و پیاده رو سازی به همت نیروهای زحمت کش فنی به منظور امنیت در تردد و کسب رضایت شهروندان در حال اجرا است .

گفتنی است این عملیات در راستای زیباتر کردن جلوه بصری شهر و تسهیل در تردد عابرین پیاده در حال انجام است و همچنین در سایر خیابان هایی که نیاز به پیاده رو سازی داشته باشند به مطلوب ترین شکل اجرا خواهد شد.

وی در ادامه این خبر افزود: عملیات عمرانی پیاده روسازی خیابان های مذکور در قالب خاکبرداری، زیرسازی، جدولگذاری ، مناسب سازی فضای باغچه های طول پیاده رو و نصب سنگفرش های جدید اجرا می شود که به مساحتی بالغ بر4000 هزار متر مربع پیش بینی شده است.