پیاده رو سازی در سطح منطقه دو

پیاده رو سازی در سطح منطقه دو

با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال خیابان سلمان جنوبی و بلوار شهید بهشتی پیاده رو سازی شد. به گزارش روابط عمومی و به نقل از فرامرز رمضانی مدیر منطقه دو ، با توجه به فرسودگی و ناهمواری پیاده روهای بعضی از مسیرهای سطح منطقه ، بهسازی پیاده رو خیابان سلمان جنوبی و بلوار شهید بهشتی در سطح 4700متر مربع و با صرف هزینه ای بالغ بر دو میلیارد و 700 میلیون ریال به اتمام رسیده است. عملیات پیاده روسازی فوق شامل مراحل خاکبرداری ، تخریب آسفالت و موزاییک و سنگ جدول های فرسوده ، اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر با کفپوش بتنی و موزائیک بوده است. رمضانی همچنین از صبر و شکیبایی اهالی محل ، کسبه و مردم فهیم یزد در طول اجرای این طرح قدردانی کرد.