پیاده روسازی در منطقه دو

پیاده روسازی در منطقه دو

عملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان حضرت مهدی (عج) با تخصیص اعتباری بالغ بر 1،150،000،000 ریال آغاز شد .

از آنجایی که خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل عبور و مرور شهروندان در معابر سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و ساخت پیاده روها از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد می باشد. به همین منظور در سال جاری منطقه دو شهرداری یزد با استفاده از مصالح استاندارد و مد نظر قرار دادن مسیر مخصوص عبور نابینایان و معلولین اقدام به همسطح سازی و مفروش نمودن پیاده روهای خیابان حضرت مهدی (عج) در محدوده منطقه دو نموده است.