پیاده روسازی خیابان سلمان شمالی

پیاده روسازی خیابان سلمان شمالی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو با اختصاص اعتباری به مبلغ 800.000.000 ریال عملیات عمرانی پیاده رو سازی خیابان سلمان شمالی آغاز شد.

رئیس واحد فنی عمرانی منطقه اظهار داشت به منظور همسطح سازی پیاده روها و تسهیل در رفت و آمد عابرین پیاده ،عملیات پیاده روسازی خیابان سلمان شمالی درحال انجام می باشد.

 عملیات عمرانی فوق شامل تخریب بتن و آسفالت های قدیمی ، اجرای شفته آهک ، نصب سنگ جدول ، مفروش نمودن آن با کفپوش بتنی و موزائیک و یک ردیف موزائیک مخصوص ، جهت عبور نابینایان می باشد.