پيوندهاي مرتبط

پيوندهاي مرتبط
شهرداری یزد
www.yazd.ir
شورای اسلامي شهریزد
www.yazdshora.ir
شهرداري منطقه 1
www.yazd1.ir 
شهرداري منطقه 2
www.yazd2.ir 
شهرداري منطقه 3
www.yazd3.ir 
شهرداري ناحيه تاريخي
www.yazdtarikhi.ir
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنیwww.125yazd.ir 
سازمان فاوا          www.favayazd.ir
سازمان بهسازی و نوسازی www.yazdbehsazi.ir
سازمان پارکها و فضای سبزwww.yazdparks.ir
سازمان اتوبوسرانی
www.yazd-bus.ir
سازمان آرامستانهاwww.yazdaramestanha.ir
سازمان تاكسيراني
www.yazdtaxi.ir
سازمان عمرانwww.yazdomran.ir
سازمان ميوه و تره بار
www.yazdfruit.ir
سازمان فرهنگي ورزشي
www.yazdfarhang.ir
 سازمان رفاهي تفريحي
www.yazdrefahi.ir
سازمان مديريت پسماندwww.yazdpasmand.ir