پلمپ ساختمان تجاری در منطقه دو

پلمپ ساختمان تجاری در منطقه دو

مأمورین اجرائیات منطقه دو ، ساختمان تجاری بدون مجوز را در خیابان کاشانی پلمپ نمودند.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو ، در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای بدون مجوز ، مأمورین اجرائیات منطقه دو با همکاری مأمورین انتظامی یک باب ساختمان تجاری واقع در خیابان کاشانی روبروی پمپ بنزین که بر خلاف مفاد پروانه و بدون رعایت گذر بندی، پارکینگ  مورد نیاز و عدم رعایت آیین نامه 2800 اقدام به ساخت طبقه اول و دوم نموده است را تا تعیین تکلیف قطعی پرونده در کمیسیون ماده صد با اخذ حکم  قضایی تعطیل و پلمپ نمودند. آقای فرامرز رمضانی مدیر منطقه دو شهرداری یزد به شهروندان یادآوری نمود قبل از هر گونه ساخت و ساز ضمن مراجعه به شهرداری نسبت به اخذ مجوزهای لازم اقدام نمایند.