پـیگیری مـطالبات مـردمی در بـازدید مـیدانی از سـطح منطقه

پـیگیری مـطالبات مـردمی در بـازدید مـیدانی از سـطح منطقه

جلب رضایتمندی مردم و افزایش اعتماد بین شهروند و شهرداری در جریان بازدیدهای میدانی

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 "کشفی مدیر منطقه " به اتفاق نماینده شورای اسلامی شهر در جهت رسیدگی به درخواست های مردمی و رفع مشکل آنها از سطح منطقه به صورت میدانی و با حضور کارشناسان مرتبط بازدید عمل آمد.

سرکار خانم جورابی عضو شورای اسلامی شهر و نماینده شورا در منطقه 2 در این بازدید ضمن تشکر از فعالیت های عمرانی منطقه دو و حضور به موقع همکاران شهرداری در رسیدگی به درخواست های مردمی در حوزه های خدمات شهری و عمرانی قول پیگیری در خصوص تصویب طرح های عمرانی و ترافیکی شهرداری را داد.

کشفی در این بازدید خاطر نشان ساخت عملیات عمرانی شهرداری منطقه 2 بروز بوده و در صورت ابلاغ  طرح های ترافیکی و عمرانی آمادگی اجرای سریع آن را خواهیم داشت.

شایان ذکر است درخواست اهالی مهدی آباد و مدارس بلوار مدرس باز نمودن معبر و جابجایی پل عابر  پیاده است.