پـیاده رو سازی درجـهت حفظ زیبا سازی شهر و تحقق توسعه پـایدار شهری

پـیاده رو سازی درجـهت حفظ زیبا سازی شهر و تحقق توسعه پـایدار شهری

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی باند شمالی خیابان سلمان جنوبی از محل اعتبارات عمرانی شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر 1/000/000/000میلیارد ریال آغاز گردید.

امید دهقانی زاده رئیس واحد عمران منطقه دو ضمن اعلام این خبر افزود: در سال جاری تاکنون بیش از5500 متر مربع پیاده رو سازی در سطح منطقه دو و در جهت استفاده بهینه شهروندان در پیاده روی، خیابانهای اصلی و مرکزی و معابر مورد درخواست انجام گردیده است که این عملیات شامل تخریب و خاکبرداری و جمع آوری موزائیک های فرسوده ، اجرای شفته آهک و کفسازی مسیر یا مصالح استاندارد شامل کفپوش بتنی ، موزائیک جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان است.

شایان ذکر است در نظر گرفتن یک ردیف موزائیک مخصوص نابینایان در مسیر مذکور انجام خواهد شد.