پـیاده روهـایی پر از پستی و بلندی در انتظار فرش شدن

پـیاده روهـایی پر از پستی و بلندی در انتظار فرش شدن

رئیس اداره فنی وعمرانی شهرداری منطقه دو گفت: در راستای ارتقای کیفی سطح معابر،  پیاده روهای بلوار خاتم و کاشانی

مفرش می شود. این پروزه با اعتباری بالغ بر 2/500/000/000ریال در حال اجرا میباشد.

امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی وعمرانی منطقه با بیان اینکه شهرداری به تنهایی و بدون همکاری دستگاه اجرایی و شهروندان کارایی مطلوب را نخواهند داشت، افزود: مشارکت فعال شهروندان در پیشبرد اهداف مدیریتی و توسعه پایدار شهری امری ضروری است.وی مشارکت مردم به ویژه اصناف و کسبه برای اجرای هرچه سریع تر پروژه پیاده روسازی در سطح منطقه را ضروری است و خاطر نشان ساخت : این منطقه تمام تلاش و همت خود را بکار بسته تا هدف جلب رضایت شهروندان در سطح منطقه را فراهم نماید.

دهقانیزاده افزود : این معبر که سابق بر این سنگفرش و موزائیک فرسوده داشته و مشکلات فراوانی را برای عابرین پیاده از جهت ایمنی و ناهمواری به وجود آورده بود هم اکنون با اجرای کفپوش بتونی و موزائیک به مساحت 3200 متر مربع انجام شده است .وی گفت : در آینده ای نزدیک کلیه معابر بلوارخاتم نیز ساماندهی و بهسازی خواهد شد .

شایان ذکر است به علت تعلل دستگاههای خدمات رسان از جمله شرکت آب و فاضلاب و عدم هماهنگی لازم و نیز زمینی نمودن کابل های برق مسیر در خیابان آیت الله کاشانی ، علی رغم تلاش شهرداری در نصب سنگ جدول های جوی و باغچه در مسیر و آماده سازی زمینه کار برای اجرای پیاده رو سازی ، تأخیر ایجاد شده در ماههای گذشته را باعث گردیده بود.