پـلمپ سـاختار شـکنان ساخت و سازهای غیر مجاز

پـلمپ سـاختار شـکنان ساخت و سازهای غیر مجاز

مسئول اجرائیات منطقه دو از پلمپ 4 واحدتجاری بدلیل نداشتن مجوز در بلوار امام جعفر صادق خبر داد.

محمد سلمانی با اعلام این خبرگفت: در راستای وصول مطالبات شهرداری و عدم تمکین به رأی کمیسیون ماده صد، تعداد 4 واحد تجاری متخلف توسط عوامل اجرائیات شهرداری منطقه دوپلمپ گردید.

وی در ادامه افزود: واحدهای صنفی با پرداخت به موقع عوارض شهرداری و رعایت قوانین سهم بسزایی در آبادانی و پیشرفت شهری دارند .

سلمانی افزود: در بسیاری از موارد به دلیل عدم اخذ مجوز و عدم پایانکار بسیاری از این واحد ها استحکام بنا نداشته که شهرداری برابر وظایف قانونی خود از صدور مجوز انشعابات آب و برق و گاز جلوگیری خواهد کرد

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تاکنون توسط واحد اجرائیات و اجرای احکام منطقه دو 25 مورد پلمپ در این زمینه انجام گردید.