پـروانه سـاختمان دریچه ای روشن به آینده ای اطمینان بخش

پـروانه سـاختمان دریچه ای روشن به آینده ای اطمینان بخش

اطمینان از ساخت و ساز قانونی براساس مشخصات فنی و شهرسازی برابر آیین نامه ها و ضوابط طرح جامع شهر ، صرفه جویی در هزینه های ساخت وساز به دلیل استفاده از تجارب فنی و مهندسی در هنگام طراحی ، نظارت وبهره مندی از تسهیلات بانکی از مزایای اخذ پروانه از سوی شهروندان می باشد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 و به نقل از مسعود اهالی معاونت شهرسازی و امور زیربنائی منطقه با اشاره به عملکرد شهرداری در حوزه خدمات رسانی به شهروندان بر ضرورت اخذ پروانه ساختمان تاکید کرد و اظهار داشت : برای احداث هرگونه ساختمان باید مجوز لازم از مرجع ذیصلاح دریافت شود.

مهندس اهالی: با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی برای نظارت بر وجود همه استانداردها لازم است ، گفت : باید صدور پروانه ساختمانی مشروط به وجود تمامی شرایط لازم در طرح تفصیلی باشد و پس از احراز این موضوع پروانه ساختمانی صادر شود.

وی افزود: ساختمان‌هایی که دارای نقشه و پروانه مأخوذه از شهرداری هستند همزمان به وسیله ماموران شهرداری و مهندسان ناظر کنترل می‌شوند ودرباره کسانی که ممکن است بدون اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا کنند ، عنوان کرد : براساس قوانین ، مأموران واحدهای ذیربط شهرداری وظیفه دارند در جریان احداث بنا به وسیله دارندگان پروانه ، کنترل و نظارت خود را اعمال کنند تا از احداث بنا بر خلاف مفاد پروانه جلوگیری شود.

خاطر نشان می گردد از ابتدای سال97 تاکنون88 فقره پروانه ساخت و شهرسازی در این منطقه صادر شده است.