پـاکسازی ضـایعات خـاک و نخاله در راسـتای آراستگی منظر شهری

پـاکسازی ضـایعات خـاک و نخاله در راسـتای آراستگی منظر شهری

پاکسازی و بهسازی چهره شهر از هرگونه نخاله و مواد زائد اجرایی شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری کلیه خاک ونخاله های ساختمانی شهرک مشاغل فنی جمع آوری گردید.

محمد سلمانی رئیس اداره اجرائیات منطقه در این باره اظهار کرد این طرح را با هدف زیبا سازی چهره شهری، مهم ارزیابی کرد و افزود:عملیات پاکسازی به صورت ضربتی آغاز شده و طی اجرای این عملیات کلیه خاک و نخاله های ساختمانی و غیر ساختمانی از سطح منطقه جمع آوری خواهد شد.

وی یاد آور گردید: ریختن نخاله های ساختمانی در معابر علاوه بر ایجاد اختلال در عبور و مرور و تردد وسایل نقلیه شهروندان را دچار مشکل می کند.
مهندس کشفی مدیر منطقه دو در بازدیدی که به همین منظور انجام گرفت افزود: آلودگی محیط شهری، عدم زیبایی چهره شهر و سد معبر را از نتایج کم توجهی و عدم تخلیه نخاله های ساختمانی عنوان کرد.  

وی در پایان تصریح کرد: تمامی نخاله ها و ضایعات ساختمانی از حریم شهر جمع آوری خواهد شد و به مالکان ساختمان هایی که اقدام به ساخت و ساز در معابر اصلی می نمایند تذکرات لازم در خصوص جمع آوری کامل نخاله های ساختمانی داده شده است.در صورت تخلیه نخاله های ساختمانی در سطح شهر طبق قانون با متخلفان برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.