پـاکبانان، مـظهر اقـتدار پـاکیزگی شـهر

پـاکبانان، مـظهر اقـتدار پـاکیزگی شـهر

پاکیزگی و نظافت هر شهر یکی از ارکان مهم و اساسی در حاکمیت شهری است که با کمک افراد جامعه و مدیریت خدمات شهرداریها حادث می گردد.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه 2 شهرداری جلسه بزرگداشت و تکریم پاکبانان خدوم و زحمتکش منطقه 2 برگزار گردید.

در این مراسم کشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی به اعضاء حاضر در این جلسه پاکبانان را مظهر اقتدار پاکیزگی و نظافت شهر دانست و خاطر نشان کرد آنچه از این همکاران ارزشمند مثال زدنی است روحیه تلاش ، غیرت کار و دست پاکی همه این مجموعه است که در نوع خود مثال زدنی است.

صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری که در این مراسم جهت اهداءجوایز حضور یافته بود ،خدمات شرکت سبز زیور مجری خدمات شهری منطقه 2 را مطلوب ارزیابی نمود و خواستار تلاش بیشتر در ماههای پایانی سال گردید.

شایان ذکر است این دوره جلسات درجهت بهبود کیفیت خدمات رسانی و نیز آموزش های تخصصی به پاکبانان خدمات شهری است.