پـارک مـارکار از انـزوا بـیرون می آید

پـارک مـارکار از انـزوا بـیرون می آید

شهر یزد بیش از هر کاربری دیگر به فضای سبز و پارک نیاز دارد. از ابعاد مختلف توسعه فضای سبز، محل مناسب برای گذران اوقات فراغت، مسائل زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا یکی از ضروریات است که می تواند تحولی در منطقه ایجاد کند.

دکتر عزیزی شهردار یزد خاطر نشان ساخت که این بازدید  با هدف ارزیابی و اطلاع از نواقص و ایرادات موجود و همچنین ارزیابی های روزانه صورت می گیرد که گام مهمی در جهت رفع این نواقص برداشته می شود.

وی خاطر نشان ساخت این امر موجب شده تا شهرداری هرچه سریعتر در جهت افزایش رفاه پارکها و در نتیجه میزان رفاه و رضایتمندی شهروندان حرکت کند

کشفی مدیر منطقه دو شهرداری یاد آور گردید بازپیرائی و تکمیل پارک ها در محلات کم برخوردار و پرتراکم شهر از اهداف شهرداری یزد بوده و خاطر نشان ساخت: شهرداری منطقه 2 یزد یکی از مناطق پرتراکم شهر است و این مسئله ضرورت توسعه فضای سبز و پارک های محله ای در آن منطقه را دو چندان می کند.

صالحیان معاون خدمات شهری شهرداری یزد افزود: توسعه پارک مارکار اقدامی مهم در راستای توسعه فضای سبز شهر یزد دانست و اظهار داشت: تکمیل پارک مذکور باعث خوشحالی شهروندان شده و موجب نشاط اجتماعی خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، شهردار یزد و هیئت همراه چگونگی  روند اجرایی طرح تکمیلی بازپیرائی کامل پارک مارکار و نیز ایجاد آب نما در استخر مرکزی آن و شروع بکار عملیات اجرایی کمپ مسافر در این پارک را مورد بررسی قرار دادند.