پـارک بـزرگ شهر به چرخه تفریحی باز می گردد

پـارک بـزرگ شهر به چرخه تفریحی باز می گردد

بازبینی دوباره در طراحی و اجرای پارک برزگ شهر با حضور معاونت معماری و شهرسازی، نماینده شورای اسلامی شهر و تنی چند از مسئولین در محل پروژه برگزار گردید.

در این بازدیدکشفی مدیر منطقه2 شهرداری ضمن تشکر از همراهی شورای اسلامی شهر و معاونین شهرداری ، پرداختن به مقوله بازپیرائی پارکهای بزرگ شهر ی را اثر بخش ترین کار در ایجاد روحیه نشاط بین شهروندان و حفظ فضای سبز موجود در راستای داشتن مکان هایی که بتوانند به شکل چند منظوره امکانات تفریحی ، رفاهی و خدماتی را عرضه نمایند مثمر ثمر خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در این بازدید که با حضور جمعی از اهالی روستای اکرم آباد همراه بود مقرر گردید شهرداری منطقه 2 با هماهنگی املاک شهرداری مرکز نسبت به اجرای حدود اربعه اصلی پارک اقدامات لازم را بعمل آورد و نیز پس از تأکید نهایی طرح جامع پارک بزرگ شهر، براساس تخصیص به صورت فاز بندی نسبت به اجرای عملیات کف سازی ، ایجاد پارک کودک در این مکان اقدام لازم بعمل آورد.