پـارک بـزرگ شهر ،حـریم خود را خواهد شناخت

پـارک بـزرگ شهر ،حـریم خود را خواهد شناخت

تعيين تكليف حريم پارک بزرگ شهر  جز با همكاري و همت دستگاه هاي ذيربط به ويژه مديران ارشد محقق نمي شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه دو به نقل از علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه، در جلسه  بررسی مسائل  پارک بزرگ شهر كه با حضور بخشدار مرکزی ، دهیار اکرمیه، مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای شهرستان،نماینده سازمان سیما، منظرو فضای سبز شهرداری ،نمایندگان معاونت های شهرسازی، خدمات شهری ، اداره املاک وکارشناسان منطقه2 برگزار شد، با تاكيد بر اين موضوع گفت: پارک بزرگ شهر به دليل مشخص نبودن حريم شهري با مشكلاتي از جمله افزايش ساخت و سازهاي غيرمجاز در حواشي شهر مواجه شده است.

وی با بيان اينكه گسترش حاشيه نشيني و مشخص نبودن دقیق حريم مشكلاتی از جمله مسائل و مشکلات امنيتي و اجتماعي را به دنبال دارد، افزود: منطقه2 به تنهايي متولي تعيين حريم شهر نيست، بلكه دستگاه هاي اجرايي ديگري نيز در اين امر دخیل هستند كه مي طلبد اين دستگاه ها در كنار مديريت شهري براي رفع اين مشكل اقدام كنند.

مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خوشامد گویی به اعضاء حاضر یادآورگردید تصميمات كلي جهت رفع مشكل خط حريم پارک بزرگ شهر  اتخاذ خواهد شد تا پس از تصویب و ابلاغ به منطقه عملیات اجرایی آن در محدوده پارک بزرگ شهر صورت پذیرد.

 شایان ذکر است صیانت از حریم به عنوان تنفس گاه پارک مذکور از مهمترین اولویت های شهرداری منطقه2 است.