پـارک اکبر آباد، در انـتظار آیـنده ای درخـشان بـا بـرنامه ریزی ایده آل

پـارک اکبر آباد، در انـتظار آیـنده ای درخـشان بـا بـرنامه ریزی ایده آل

پـارک اکبر آباد، در انـتظار آیـنده ای درخـشان بـا بـرنامه ریزی ایده آل

 بازپیرائی پارک محله ای اکبر آباد با وسعت تقریبی 11000  متر مربع همزمان با آغاز دهه کرامت کلید خورد.

در بازدیدی که به اتفاق نماینده  شورای اسلامی شهر در منطقه و مدیر منطقه دو از پارک اکبر آباد صورت گرفت، امید دهقانی زاده رئیس واحد فنی عمرانی منطقه ضمن تشریح اقدامات اولیه صورت گرفته در پارک ، موضوع تحول جدید در استفاده از کاربری های پیش بینی شده در نواحی مختلف پارک اظهار امیدواری کرد در صورت تأمین اعتبار لازم ، این پارک جهت بهره برداری تا آخرشهریور مورد استفاده همشهریان عزیز قرار گیرد.

کشفی مدیر منطقه دو در این بازدید ضمن تشکر از راهنمایی ها و حمایت های بی دریغ اعضای محترم شورای اسلامی شهر و نیز شهردار محترم در ایجاد بستری مناسب جهت فعالیتهای انجام شده در راستای استقلال مناطق و تحقق برنامه منطقه محوری ، بازپیرائی پارکهای درون محله ای را حاصل تداوم جریان حضور شهرداری در مرکز محلات فعال و قدیمی یزد دانست و اظهار امیدواری کرد با تأمین اعتبار لازم همه پارکهای درون محله ای که نیازمند بازپیرائی باشند در اولویت فعالیت های عمرانی شهرداری قرار میگیرند.