پروژه پیاده رو سازی بلوار مدرس

پروژه پیاده رو سازی بلوار مدرس

به گزارش روابط عمومی منطقه دو عملیات عمرانی پروژه پیاده رو سازی بلوار مدرس  از محل اعتبارات عمرانی سالجاری شهرداری منطقه دو با صرف هزینه ای بالغ بر1/400/000/000 ریال آغاز گردید.

 مهندس زکی زاده رئیس اداره عمران منطقه دو شهرداری ضمن اعلام این خبر افزود:عملیات مذکور شامل خاکبرداری ، زیر سازی و آسفالت جهت همسطح سازی و تسهیل در تردد شهروندان انجام خواهد شد. شایان ذکر است علت آسفالت نمودن مسیر کامل نشدن کلیه ساخت و سازها، وجود زمینهای افتاده در مسیر می باشد.

پیشرفت فیزیکی این پروژه 65 درصد می باشد که به زودی به بهره برداری خواهد رسید.

از آنجایی که خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل عبور و مرور شهروندان در سطح شهر یکی از مهمترین وظایف شهرداری محسوب می گردد، در این راستا بازسازی و اصلاح پیاده روها  با مصالح استاندارد از جمله فعالیت های مستمر در شهرداری یزد  می باشد .