پایان فاز اول آسفالت باندشمالی پیاده روهای بلوار امام جعفر صادق (ع)

پایان فاز اول آسفالت باندشمالی پیاده روهای بلوار امام جعفر صادق (ع)
به گزارش روابط عمومی منطقه دو ،واحد فنی و عمران منطقه انجام آسفالت پیاده روهای باند شمالی بلوار امام جعفر صادق (ع) از ابتدای اتصال به خیابان آیت الله کاشانی تا میدان مهدیه را به اتمام رساند .
امین مقدم شهردارمنطقه دو اظهار داشت در این پروژه ، خاکبرداری به عمق 40 سانتی متر وجایگزینی آن با خاک مناسب شن دار به ضخامت 25 سانتی متر ،تهیه و پخش آسفالت به ضخامت 5 سانتی متر در مساحت 5000 متر مربع  انجام گرفت.
 ایشان هزینه صرف شده برای اجرای  این پروژه را با بالغ بر 000/000/550 ریال عنوان نمود واظهار داشت فاز دوم آسفالت باند جنوبی این بلوار در آینده خیلی نزدیک آغاز خواهد شد.