پایان عملیات زیرسازی و آسفالت فاز اول خیابان اصلی شهدای حسن آباد

پایان عملیات زیرسازی و آسفالت فاز اول خیابان اصلی شهدای حسن آباد

شهرداری منطقه دو یزد از اتمام عملیات روکش آسفالت خیابان شهدای حسن اباد خبر داد.

مهندس امین مقدم اظهار داشت در راستای بهسازی و تسهیل عبور و مرور وسائل نقلیه وبه منظور بهسازی معابر و تسهیل تردد شهروندان، علی الخصوص منطقه محروم حسن آباد عملیات روکش آسفالت فاز اول  خیابان اصلی شهدای این محل(حد فاصل میدان طلائیه تا بلوار انتظار) که یکی از معابر پرتردد نیزمحسوب می شود توسط اداره فنی و عمرانی شهرداری منطقه دویزد و با مساحت5000 مترمربع با هزینه بالغ بر 000/000/250/1 ریال بپایان رسید.    گفتنی است:کار روکش آسفالت فاز دوم این خیابان در آینده نزدیک انجام خواهد شد.