هیئت های مذهبـی نمایندگان امین شهرداری در مناطق مختلف شهری

هیئت های مذهبـی نمایندگان امین شهرداری در مناطق مختلف شهری

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری اعضای هیئت امنای مسجد ، حسینیه و هیئت سینه زنی باغ بهار مهریز با مدیر منطقه دو دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به حضار نقش هیئت های مذهبی و معتمدین محل را در پیشرفت اهداف توسعه فعالیتهای عمرانی شهرداری بسیار ارزنده و مثبت قرار داد و اذعان داشت هر زمان در تملک و آزاد سازی های شهرداری از حمایت معتمدین محل و اعضای هیئت امناء مساجد و تکایا که نقطه عطف محلات قدیمی ودرخور احترام هستند بهره مند باشیم نتیجه بهتری خواهیم گرفت.

در ادامه حجه الاسلام حسینی و حجه الاسلام شیخ محمد علی زارع زاده ضمن آرزوی توفیق خدمتگزاری برای مجموعه تحت امر مهندس کشفی برای خدمتگزاری صدیق نهاد مردمی شهرداری آرزوی توفیق و سلامتی نمودند.

 خاطر نشان می سازد مهندس کشفی از سال 83 لغایت 86 بعنوان جوانترین شهردار استان یزد سکان مدیریت شهرداری مهریز را عهده دار بوده است.