هـوای پاک در آسـتانه تحولی استحکام بخش جهت حـفظ قـانون تـنفس در شـهر

هـوای پاک در آسـتانه تحولی استحکام بخش جهت حـفظ قـانون تـنفس در شـهر

هوای پاک از نیازها و حقوق اولیه انسان‌ها است و دخالت‌های مستمر بشر در محیط زیست موجب شده شرایط به سمت وضعیت مخربی حرکت کند و از این لحاظ در شهرهای بزرگ و کشورهای مختلف از جمله کشور ما بابت آلودگی هوا در رنج هستیم.

 کشفی مدیر منطقه دو شهرداری بیان داشت: بهترین مبلغان فرهنگ، همین دانش آموزان هستند و  آموزش مسائل اجتماعی و فرهنگی به دانش آموزان باعث ترویج آن در خانواده ها و بستر سازی برای نسل آینده می شود

وی یاد آور گردید:  اهمیت هوای پاک و نقش آن در سلامتی انسانها مهم و ضمن تاکید بر مشارکت کلیه شهروندان در سالم سازی هوا از دانش آموزان خواستند در توسعه فضای سبز شهری که با زحمت زیاد عوامل شهرداری کاشت و نگهداری می گردد به منظور جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا مشارکت نمایند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 ، علی مزیدی معاون خدمات شهری منطقه یاد آور گردید به مناسبت 29 دی روز جهانی هوای پاک مدیر منطقه دو شهرداری در جمع دانش آموزان مدرسه مهدیه حضور یافتند و در خصوص لزوم اجرای برنامه های تاثیرگذار و مشارکت شهروندان، با بیان اینکه آموزش شهروندی و ایجاد مشارکت در بین شهروندان در گروه های هدف مختلف و اجرای برنامه های آموزشی در رویدادهای زیست محیطی همواره جزء اولویت های اصلی منطقه دو شهرداری نیز می باشد، از شروع اجرای برنامه همیار خدمات شهری در 12 مدرسه پایلوت منطقه 2 خبر داد.