هـم انـدیـشی ورزشـی،انعکاس سلامتی

هـم انـدیـشی ورزشـی،انعکاس سلامتی

همزمان با گرامیداشت هفته معلم مسئولین باشگاه فرهنگی ورزشی یزدان مهر با مدیر منطقه 2 درخصوص ایجاد بستری مناسب جهت فعالیت های ورزشی در سطح شهر دیدار و گفتگو کردند.

کشفی مدیر منطقه ضمن خوشامدگویی افزود تعامل و همکاری با باشگاه های ورزشی گامی مثبت در جهت استفاده از تجربیات ورزشی فعالان عرصه ورزش می باشد

وی با اشاره به اینکه تاثیرگذارترین مساله‌ای که شهرداری یزد در سالهای گذشته به آن پرداخته ورزش همگانی و نیازسنجی ورزشی محلات قدیمی است .

وی خاطر نشان کرد با توجه به اینکه ورزش ،سلامتی شهروندان را بدنبال دارد هرگونه کمکی که بتوان در این راستا انجام داد سلامتی و شادابی شهر و شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 مدیرعامل باشگاه یزدان مهر ضمن تشکر از مدیر منطقه خاطر نشان کرد این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر جهت افزایش تعامل گروه ها با شهرداری منطقه، همکاری جهت شرکت در برنامه های باشگاه می باشد تا تعامل با کارشناسان تربیت بدنی مناطق بیشتر شود که این امر با دلگرمی و پشتیبانی مسئولین شهری شکوفاتر از پیش خواهد گردید.