هـمفکری و تـعامل با سـازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی در آسـتانه نبوغ هـویت شهرجهانی

هـمفکری و تـعامل با سـازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی در آسـتانه نبوغ هـویت شهرجهانی

 جلسه همکاری و مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری یزد با منطقه دو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی منطقه 2 شهرداری یزد، در این جلسه که با حضور مدیر عامل و مسئولین سازمان فرهنگی ، اجتماعی ورزشی شهرداری در دفتر کار مدیر منطقه دو برگزار گردید ، مهندس کشفی مدیر منطقه ضمن خیر مقدم به حاضرین تعامل و همکاری سازمانهای شهرداری و مناطق را با اثر بخشی مثبت در سال جاری عنوان نمود و از سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی به عنوان سازمان اثر گذار در روابط اجتماعی و فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی مبتنی بر شهر جهانی یزد قلمداد نمود.

در ادامه مهندس عباس ملازینلی مدیر عامل سازمان ضمن تشکر از همکاری های شهرداری منطقه2 در خصوص تسریع در اجرایی شدن روند ایجاد فرهنگسراهای منطقه و محله و نیز همکاری در برگزاری جشن های محله ای تقدیر و تشکر نمود و خواستار تعیین تکلیف در تکمیل باغ بوستان گلکار جهت استفاده فرهنگی سازمان گردید .

خاطر نشان می سازد با توجه به بودجه ابلاغی شهرداری یزد و در صورت تأمین زمین مناسب در منطقه جهت ایجاد فرهنگسرا و یا سالن چند منظوره فرهنگی ورزشی اقدامات مناسبی به عمل خواهد آمد.