هـمراهی و تعامل مـدیران شـهری و سـایر ارگـانها برای خـدمت به شـهروندان

هـمراهی و تعامل مـدیران شـهری و سـایر ارگـانها برای خـدمت به شـهروندان

جمعی از مسئولان استان به همراه کشفی مدیر منطقه2 از بلوار سنتو حد فاصل منطقه 2 و روستای اکرمیه بازدید کردند.

کشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم به معاون امور عمرانی استانداری یزد و تشکر ازسایرین اظهار کرد شهرداری متعلق به تمامی شهروندان بوده و خود را خادم آنها می داند و لذا در مسیر ارائه خدمات مطلوب از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد و خود پیوسته پاسخگو و پیگیر مطالبات مردمی خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد پیرو وعده و قول مساعد شورای اسلامی شهر مبنی بر پیگیری سریع مشکلات بلوار سنتو اقدامات قابل توجهی توسط شهرداری منطقه2 انجام خواهد گرفت که در صورت مشارکت و تعامل بین بخشی دهیاری اکرمیه و اداره مخابرات استان و نیز مساعدت استانداری یزد مشکل بازگشائی مسیر تا حدود بسیار زیادی مرتفع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه2 امید دهقانیزاده رئیس اداره فنی عمرانی منطقه در این راستا افزود: تقسیم بندی محدوده از دیگر موضوعاتی بود که می توان به آن اشاره و اظهارکرد: تاکنون عملیات زیرسازی وجدول گذاری و نیز پخش آسفالت، انجام و مبلغ3/500/000/000 ریال  جهت هزینه گردیده است.