نیروی انتظامی حـافظ اقـتدار و ضامـن رعـایت حـقوق شهروندی

نیروی انتظامی حـافظ اقـتدار و ضامـن رعـایت حـقوق شهروندی

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری جلسه مشترک معاونین نیروی انتظامی استان و رؤسای کلانتری های واقع در محدوده منطقه دو  با حضور مدیر منطقه برگزار گردید.

مهندس کشفی ضمن خیر مقدم به اعضاء حاضر و تشکر از قبول زحمتی که در جهت شرکت در این جلسه هم اندیشی کشیده اند نیروی انتظامی را حافظ اقتدار و امنیت کشور و استان دانست و اظهار داشت آنچه که شهرداری را در اجرای تعهدات خود نسبت به رعایت حقوق شهروندی و برخورد باکسانیکه ناهنجاری هایی را در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز و ایجاد مزاحمت و سد معبر ، موفق تر می دارد حمایت همه جانبه و قانون مند نیروی انتظامی در سطح شهر و در طول مدت شبانه روز است .

در این جلسه سرهنگ مزیدی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان ضمن بیان دیدگاههای خود و تشکر از برپایی این گونه جلسات در جهت تعامل و هم اندیشی نیروهای خدمت رسان به مردم، کار در شهرداری ها را در نوع خود عشق خدمت به مردم دانست و عنوان نمود نیروی انتظامی حسب وظیفه قانونی خود و در جهت فرهنگ سازی و پیشگیری از وقوع اتفاقات ناگوار و همگام با شهرداری در جهت صیانت از حقوق شهروندی آماده هرگونه همکاری خواهد بود.