نگاه مسئولان شهری در رسیدگی به امورات توسعه ای محلات

نگاه مسئولان شهری در رسیدگی به امورات توسعه ای محلات


نگاه مسئولان شهری در رسیدگی به امورات توسعه ای محلات

توجه ویژه به محلات در اولویت سیاست گذاری شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 2 در بازدیدی که توسط اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر ، از سطح منطقه2 انجام گرفت مقرر شد زمینه رفع موانع و مشکلات پیش روی مردم عزیز را فراهم کنیم.

کشفی مدیر منطقه 2 ضمن خیر مقدم به حضار گزارش کوتاهی از اقدامات انجام شده در خصوص عملیات عمرانی در محدوده مورد بازدید را اعلام نمود.  

وی تاکید کرد تداوم عملیات عمرانی  با اولویت محله هایی که نیاز به توجه بیشتری دارند اقدام خواهیم کرد.

شایان ذکر است در این بازدید مقرر گردید در خصوص بازگشایی انتهای کوچه 15 خرداد به بلوار صحرا و نیز توجه ویژه به آزاد سازی محور میدان قران به بلوار مدرس و نیز رفع مشکلات حسینیه و مسجد نرجس خاتون در اولویت باشد.