نـگاه تـیز بـین پـلیس راهـور شـهر بـه عـملیات عـمرانی مناطق شهرداری

نـگاه تـیز بـین پـلیس راهـور شـهر بـه عـملیات عـمرانی مناطق شهرداری

پلیس راهور شهرستان یزد از فعالیت های عمرانی در مباحث اصلاح ترافیکی مسیر و سرعت عمل سریع در رفع موانع ترافیکی تشکر و قدردانی نمود.

به گزارش اکرم میری مسئول روابط عمومی منطقه 2 سرهنگ پورشمس رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان یزد طی نامه ای از فعالیت های شهرداری منطقه 2 و مخصوصاً اداره عمران آن منطقه در اجرای به موقع طرح های ترافیکی تقدیر نمود.

امید دهقانی زاده رئیس فنی عمرانی منطقه 2 ضمن اعلام این خبر افزود: تعامل بین بخشی ایجاد شده بین منطقه 2 و پلیس راهور در اجرای سریع پروژه های ابلاغی شورای ترافیک در کاهش حوادث ترافیکی و روانسازی آن نقش مؤثری داشته است.

شایان ذکر است از ابتدای سال جاری تا کنون 5 مورد اصلاح هندسی و 15 مورد سرعتگیر در منطقه 2 انجام شده است.